Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży

Sklep

Sklep internetowy działający pod adresem www.tiptop.pl prowadzony jest przez firmę

TIP TOP SP. Z O.O.

 1. Bartycka 26 paw. 43c

 00-716 Warszawa

 NIP: 5213187290

 E-mail:

 salon@tiptop.pl

 Telefon stacjonarny

 +48 22 891 13 42

Dział Sprzedaży

+48 22 891 13 42

+48 509 202 502

+48 501 454 155

Godziny działania sklepu

pon-pt 10:00 – 18:00,

soboty 10:00 – 15:00

Warunki realizacji zamówienia

 1. Klientem sklepu tiptop.pl mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie
 2. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej tiptop.pl Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany i konfiugurując go według własnego życzenia w ramach dostepnych opcji konfiguratora. Wybrany i skonfigurowany produkt zostaje zamówiony za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w części „ZAMÓWIENIE”, wskazuje adres odbioru i płatności za zamówienie.
 3. Aby dokonać zakupów w Sklepie Internetowym tiptop.pl nie jest potrzebna rejestracja
 4. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym tiptop.pl
 5. W zamówieniu, Klient wskazuje:
  1. zamawiany towar lub towary, jego(ich) konfigurację i ilość sztuk
  2. adres, na jaki ma być dostarczony towar
  3. uwagi: np. adres na jaki ma zostać wystawiona faktura, specjalne warunki zamówienia etc.
  4. sposób płatności
  5. Dane kontaktowe: numery telefonów, faxu i email
 6. Po złożeniu zamówienia generowany jest unikatowy NUMER ZAMÓWIENIA, który w jednoznaczny sposób identyfikuje zamówienie. Numer ten jest niezbędny do dokonania płatności za zamówiony towar oraz jest pomocny w kontaktach z Działem Obsługi Klienta
 7. Klient ma możliwość złożenia zamówienia na większą ilość towaru (zamówienia hurtowe powyżej 20 szt.) tylko po wcześniejszej konsultacji z Działem Obsługi Klienta tiptop.pl telefonicznie (tel. +48 52 322 40 11) bądź mailowo pod adresem: biuro@tiptop.pl.
 8. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie Sklepu Internetowego tiptop.pl oraz możliwa jest wybrana przez Klienta konfiguracja (warunki techniczne)
 9. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
 10. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego tiptop.pl i skutecznym potwierdzeniu zamówienia u Klienta
 11. Sklep Internetowy tiptop.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 12. W przypadku braku w magazynie części produktów objętych zamówieniem Klienta lub niemożliwością wykonania wybranej konfiguracji, Sklep Internetowy tiptop.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym lub dzwoni na podany w zamówieniu numer telefonu kontaktowego, z informacją, jaki towar i w jakich terminach jest dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 13. Klient, w sytuacji opisanej w poprzednim punkcie, w zależności od sytuacji może:
  1. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia
  2. podzielić zamówienie na mniejsze transze
  3. wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych towarów
 14. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep internetowy tiptop.pl.
 15. W sytuacji niemożliwości skontaktowania z Klientem lub braku odpowiedzi w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy tiptop.pl w zależności od sytuacji może:
  1. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy
  2. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru i według swego uznania
  3. zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie Centralnym, a pozostałą część zamówienia anulować
  4. anulować zamówienie Klienta w całości.
 16. Sklep Internetowy tiptop.pl zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia, w przypadku gdy:
  1. z przyczyn technicznych w złożonym zamówieniu pojawią się błędy mogące narazić na stratę Zamawiającego bądź Sklep Internetowy tiptop.pl
  2. Dział Obsługi Klienta nie otrzyma potwierdzenia ostatecznej wersji zamówienia.
  3. Sklep Internetowy tiptop.pl z przyczyn nie zależnych od siebie nie będzie mógł zrealizować zamówienia

Ceny

 1. Sklep Internetowy  tiptop.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie tiptop.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie sklepu, za pośrednictwem Internetu
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego Tiptop.pl:
  1. Są cenami netto i podawane są w złotych polskich
  2. zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego tiptop.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta
 4. W przypadku zmiany konfiguracji danego produktu po złożeniu zamówienia Sklep Tiptop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany ceny
 5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Tiptop.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności
 6. Sklep Internetowy Tiptop.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco i bez uprzedzenia zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 7. W przypadku zmiany ceny spowodowanej zmianą konfiguracji Klient zostanie uprzedzony o tym fakcie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia

Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia.
 2. Ponieważ produkty w sklepie Tiptop.pl produkowane są na indywidualne zlecenie Klienta nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego

Zmian można dokonać wyłącznie kontaktując się z Działem Obsługi Klienta Tiptop.pl telefonicznie Telefon stacjonarny +48 22 891 13 42 Dział Sprzedaży +48 22 891 13 42 Dział sprzedaży +48 509 202 502  Tel : +48 501 454 155

 1. bądź mailowo: salon@tiptop.pl
 2. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana w ciągu 14 dni roboczych. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym
 3. Każda zmiana w złożonym zamówieniu musi być potwierdzona przez Klienta podpisem na „Potwierdzeniu Zamówienia” i przesłana faxem albo e-mailem do Działu Obsługi Klienta.

Dostawa

 1. Czas realizacji zamówienia określany jest indywidualnie dla każdego klienta. Czas realizacji zależy od typu zamawianego towaru, koloru, rodzaju szyb itp. Informację o czasie realizacji widoczna jest na „Potwierdzeniu zamówienia”.
 2. Czas wysłania zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, od momentu wyprodukowania danego zamówienia.
 3. Dostawa zamówionego towaru do klienta odbywa się przy użyciu samochodów dostawczych Sklepu Internetowego tiptop.pl bądź firmy spedycyjnej.
 4. Zamówienie będzie dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy.
 5. Ze względu na wielkość i wagę produktów Klient musi zapewnić rozładunek na miejscu dostawy w uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta.
 6. Istnieje możliwość odbioru zamówionego towaru osobiście – bezpośrednio w sklepie stacjonarnym (po wcześniejszym uzgodnieniu szczegółów z Działem Obsługi Klienta)
 7. Koszt dostawy jest określony w części „TWÓJ KOSZYK”

Płatności

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać osobiście gotówką, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym
 2. Płatności można dokonać: Przelewem na wskazane konto:
 3.  Santander :031500127212127003 44370000 
 4. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.tiptop.pl i wpływie zaliczki (określonej przez Biuro Obsługi Klienta) na konto tiptop.pl
 5. Płatność za zamówione towary i usługę transportową należy dokonać minimum 7 dni przed planowanym dniem dostawy. Przez płatność rozumie się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy sklepu tiptop.pl lub wpłatę pieniędzy w kasie w siedzibie firmy.

Gwarancja i reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym tiptop.pl podlegają wymianie, jeśli:
  1. posiadają wady fabryczne
  2. zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu
  3. towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu
 2. Towary zakupione w Sklepie Internetowym tiptop.pl nie podlegają wymianie, jeśli:
  1. posiadają różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.)
  2. montaż produktu nie był przeprowadzony przez profesjonalną ekipę monterską (Klient nie posiada pisemnej gwarancji na montaż od ekipy montażowej)
  3. zostały uszkodzone mechanicznie w trakcie nieprawidłowego montażu lub użytkowania
  4. zostały uszkodzone wskutek długotrwałego działania czynników jak wilgoć, nasłonecznienie etc.
  5. nie były poddawane właściwej okresowej konserwacji
 3. W przypadku towaru, na który producent lub podmiot wprowadzający produkt na rynek udzielił gwarancji, Klient ma do wyboru dwa sposoby reklamowania niezgodności zakupionego towaru z umową:
  1. Klient ma możliwość reklamowania towaru u sprzedawcy jakim jest Sklep Internetowytiptop.pl;
  2. skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje sprzęt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sklep Internetowy tiptop.pl jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu Internetowegotiptop.pl . Sklep Internetowy tiptop.pl nie ma prawa odmówienia w pośredniczeniu przy procedurze gwarancyjnej
 4. Sklep Internetowy  tiptop.pl w ciągu 30 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia
 5. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy tiptop.pl rozpatrzył reklamację jest:
  1. dostarczenie do Działu Obsługi Klienta dokumentacji reklamowanego towaru (opisu, zdjęć, filmu itp) wraz z fakturą i jeśli nastąpił zwrot – dokumentem zwrotu / reklamacji
  2. posiadanie przez towar wad fabrycznych.
 6. W przypadku odesłania reklamacji drobnych elementów za pośrednictwem POCZTY POLSKIEJ (paczka ekonomiczna) Sklep Internetowy tiptop.pl zwróci należności za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest podanie numeru konta bankowego klienta.
 7. Reklamacje można również składać w sklepie stacjonarnym.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy tiptop.pl dokona niezbędnej naprawy produktu, lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeśli Klient wyrazi taką wolę – Sklep Internetowy tiptop.pl zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 30 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy tiptop.pl określi nowy termin realizacji naprawy/produkcji nowego produktu.
 10. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu o ile w ciągu miesiąca od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy  tiptop.pl

Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w Sklepie Internetowymtiptop.pl .pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego tiptop.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego tiptop.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
 4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy tiptop.pl
 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego tiptop.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych odbiorców przesyłek następuje po dostarczeniu przesyłki, po rozpatrzeniu reklamacji, bądź po upływie terminu w jakim reklamacja może być rozpatrzona, chyba że Klient wyrazi zgodę na zachowanie przez tiptop.pl jego danych osobowych po upływie wyżej wymienionych terminów.

Postanowienia końcowe

 1. Obecność produktu i jego konfiguratora w cenniku Sklepu Internetowego tiptop.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Konfigurator produktu umożliwia wybranie konfiguracji, jednak z przyczyn technicznych nie wszystkie wybrane przez Klienta konfiguracje mogą zostać zrealizowane – w takim wypadku Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy  tiptop.pl
 3. Sklep Internetowy  tiptop.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez serwery pocztowe przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta w zamówieniu oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta (filtry antyspamowe).
 4. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym  tiptop.pl Aby uniknąć takich sytuacji istnieje możliwość otrzymania próbnika kolorów – w tej sprawie prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta tiptop.pl
 5. Sklep Internetowy  Tiptop.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. zdjęć, cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy  Tiptop.pl
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym  tiptop.pl są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w sklepach stacjonarnych) i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w sklepach stacjonarnych.
 7. Towary zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego  Tiptop.pl nie podlegają zwrotowi. Towary te są produkowane w pojedynczych egzemplarzach i według indywidualnych ustaleń z klientem (produkcja dedykowana dla zamawiającego). Z tego względu towary nie podlegają przepisom mówiącym o możliwości zwrócenia towarów zamówionych przez internet w ciągu 10 dni od daty zakupu.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 9. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy Tiptop.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 wrzesnia 2011.
 11. Sklep Internetowy tiptop.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www. Tiptop.pl
 12. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Tiptop.pl Sp. z o.o.
Top