Płatność i dostawa

PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony można dokonać osobiście gotówką, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym
 2. Płatności można dokonać: Przelewem na wskazane konto:
 3.  Santander :031500127212127003 44370000  
 4. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym www.tiptop.pl i wpływie zaliczki  na konto tiptop.pl. Czas realizacji zamówienia w przypadku pergoli,okien,drzwi może wynośić  4-10 tygodni (czas może się wydłużyć w zależności od poziomu skomplikowania zamówienia). Po tym czasie kontaktujemy się z Państwem ustalając termin montażu.
 5. Płatność za zamówione towary i usługę transportową należy dokonać wpłacając zaliczkę na rzecz sprzedającego w ustalonej kwocie .Przez płatność rozumie się wpływ pieniędzy na rachunek bankowy sklepu tiptop.pl lub wpłatę pieniędzy w kasie w siedzibie firmy.

ZASADY PŁATNOŚCI I REALIZACJI ZLECEŃ
Miejsce i termin dostawy jak również formy, termin wpłaty zaliczki i płatności końcowej ustalane są w treści umowy.

 1. Wpłata zaliczki określonego w umowie jest warunkiem realizacji zamówienia. Sprzedający ma prawo przesunąć termin dostawy o taką samą liczbę dni ile wynosi opóźnienie płatności zaliczki.
 2. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień, w którym Sprzedający otrzymał gotówkę lub czek potwierdzony, a w przypadku przelewu dzień wpływu na rachunek Sprzedającego.
 3. Płatność zaliczki gotówką  może być dokonana w lokalnym biurze Sprzedającego albo na ręce przedstawiciela Sprzedającego, jeśli posiada on ważne pisemne pełnomocnictwo Sprzedającego.
 4. Płatność zaliczki gotówką może być dokonana w lokalnym biurze Sprzedającego wyłącznie na życzenie Kupującego przed dostawą. W pozostałych przypadkach płatność dokonywana jest w momencie odbioru towaru na ręce przedstawiciela Sprzedającego posiadającego ważne pisemne pełnomocnictwo Sprzedającego.
 5. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie a w szczególności do: właściwego technicznego przygotowania i przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy oraz odbioru ilościowego i jakościowego (w zakresie wad jawnych) przed rozładunkiem.
 6. Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku. W przypadku jednoczesnego zamówienia montażu ryzyka te przechodzą na Kupującego z chwilą złożenia każdego elementu we wskazanym miejscu.
 7. W przypadku braku miejsca rozładunku z przyczyn leżących po stronie Kupującego pokryje on koszty składowania i ubezpieczenia w wysokości 0,5 % wartości zamówienia brutto dziennie, a nadto koszty ponownego transportu.
 8. Jeżeli kupujący odbiera towar własnym transportem zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynów Sprzedającego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Odbiór ilościowy i jakościowy odbywa się przed załadunkiem. Wszelkie ryzyko związane z towarem przechodzi na kupującego z chwilą dokonania odbioru.
 9. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego przez okres dłuższy niż 3 tygodnie, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe od kwoty pozostałej części płatności od następnego dnia po upływie  3 tygodni  od daty planowanej dostawy do dnia zapłaty.
 10. Wszystkie terminy dostaw powinny być dotrzymane. Jeżeli jednak nastąpiła opóźniona dostawa z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego przez okres dłuższy niż 3 tygodnie , Kupujący ma prawo żądać jedynie kary umownej w wysokości odsetek ustawowych od kwoty wpłaconej zaliczki liczonych od dnia po upływie  3 tygodni  i od zaplanowanej dostawy do dnia rzeczywistej dostawy. W przypadku opóźnienia tylko części dostawy, naliczanie kary następuje od takiej samej części zaliczki.
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizowania dostawy partiami. W przypadku gdy zamówienie realizowane jest przez Sprzedającego partiami Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty za faktycznie dostarczony towar odliczając proporcjonalnie wpłaconą zaliczkę.
 12. Towar do chwili zapłaty jest własnością tiptop. W przypadku braku płatności ze strony kupującego, sprzedający zastrzega sobie prawo do odebrania towaru nawet jeśli wiąże się to z koniecznością zdemontowania zamontowanych towarów.

Regulamin zakupu – Domów drewnianych

 1. Przed kliknięciem kup teraz dokładnie zastanów się nad zakupem. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny. Nasz specjalista Państwu pomoże, udzielając odpowiedzi na wszelkie pytania.
 2. Informujemy że wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Faktura VAT imienna lub na firmę będzie zawierać dane, które Klient poda podczas składania zamówienia .
 4. Po wygenerowaniu zamówienia nasz pracownik przygotuje specjalnie dla Państwa umowę.Umowę otrzymają Państwo na email podany w formularzu. Następnie należy ją wydrukować w dwóch egzemplarzach i listem poleconym przesłać na nasz adres:
 5. TIP TOP SP. Z O.O.
  ul. Bartycka 26 paw. 43c
  00-716 Warszawa
  NIP: 5213187290E-mail:salon@tiptop.pl
 1. Umowa zostanie podpisana i odesłana na Państwa adres zwrotny, automatycznie stając się prawomocną.
 2. Od chwili w której na nasze konto bankowe wpłynie zadatek w wysokości 30% od sumy zakupu, przystępujemy do realizacji zamówienia.
 3. Kiedy domek zostanie wyprodukowany powiadomimy Państwa o tym telefonicznie, automatycznie umawiając datę montażu.
 4. Czas realizacji zamówienia (produkcji) 4-10 tygodni (czas może się wydłużyć w zależności od poziomu skomplikowania zamówienia). Po tym czasie kontaktujemy się z Państwem ustalając termin montażu.
 5. Kupujący zobowiązany jest do przygotowania gruntu pod montaż domku ( wylewka betonowa, kostka brukowa, bloczki M6).
 6. Drewno i materiały drewnopochodne, należy tak jak materiały budowlane, chronić przed różnymi szkodliwymi wpływami, aby zapewnić możliwość długotrwałej eksploatacji elementów konstrukcji. W tym celu stosuje się chemiczną ochronę drewna, która polega na zastosowaniu zapobiegawczych środków dla drewna, które narażone jest na szkody budowlane spowodowane m.in. przez owady i grzyby.W celu zapewnienia najwyższej ochrony drewna, nasza firma oferuje rozwiązanie tzw. systemowe, obejmujące wstępny proces gruntowania surowca, a następnie pokrycia go specjalistycznym środkiem impregnującym.Zabiegiem wstępnym, realizowanym przez ekipę montażową, jest gruntowanie drewna. Jest ono realizowane przy użyciu koncentratu służącego do zabezpieczania przez grzybami powodującymi rozkład drewna oraz owadami.Po dokładnym wchłonięciu środka, zalecamy nałożenie we własnym zakresie, dostarczonego przez nas  impregnatu powłokotwórczego. Środek czyni drewno jeszcze bardziej odporne na warunki atmosferyczne i działanie wody.
 7. Istnieje możliwość zamówienia impregnacji wewnetrznej, badź pomalowanie domu lakierobejcą na konkretny wybrany i zakupiony przez klienta kolor. Fakt ten należy zgłosic telefonicznie po dokonaniu zakupu, tak by nasz specjalista uwzględnił to w umowie i wycenie.
 8. Kolory gontu również należy zgłosić telefonicznie. Dostępne kolory to: czerwony, brązowy, zielony oraz grafitowy (tzw. stalowy). Zgodnie ze wskazaniami producenta, zalecamy skorzystać z założenia dodatkowej papy podkładowej pod gont.
 9. Opcja dodatkowa panele podłogowe, obejmuje ułożenie na piance podkładowej paneli podłogowych. Kolorystyka paneli nie jest stała. Po zamówieniu klientowi zostają przedstawione co najmniej 3 różne kolory do wyboru.
 10. Inwestor zobowiązuje się do zlecenia przelewu na nieuregulowaną część należności po zakończeniu zasadniczych prac montażowych.
 11. Potwierdzenie zlecenia przelewu należy przekazać montażystom pisemnie oraz wysłać w formie elektronicznej na adres email naszej firmy.
 12. Cena kup teraz dotyczy zakupu wszystkich elementów potrzebnych do zbudowania domku.
 13. Dane osobowe podane podczas rejestracji lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez portal www.tiptop.pl oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 14. Chęć zmiany lub usunięcia danych z bazy portalu www.tiptop.pl prosimy przesłać na e-mail salon@tiptop.pl  albo listownie na adres Jeżeli klient nie wyda dyspozycji usunięcia swoich danych, będą one przechowywane przez nas, z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm ostrożności i poufności, do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia.Warunki Gwarancji: po zakończeniu budowy domku montażyści nabijają na domek certyfikat jakości, jeśli certyfikat zostanie zniszczony, zgubiony należy to niezwłocznie do nas zgłosić (forma pisemna) zostanie wydany duplikat, w innym przypadku gwarancja zostanie unieważniona.*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem,  jego treścią oraz akceptacją jego wszystkich punktów

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.tiptop.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: tiptop.pl z siedziba w Warszawie.
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: salon.tiptop.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora.

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies.
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:Urządzenia mobilne:
Top